Erős halálon

2012.01.15. 20:22

Balla D. Károly

Erős halálon

a múlás émelygése fogja tested
elindult már a büntető feléd
a lelked, mint a tépett hajnal, feslett
és érzed már a kárhozat szelét

vajon idáig várnod mért is kellett
a baljós jelzés mért nem volt elég
mikor a vétkek enyhülése helyett
forró hitedbe mart a hűvös jég

azóta messze szállt a szép alázat
s a fákra roskadt minden alkonyat
csak csúszó férgek lakják már a házat
ahol utolszor voltál önmagad

ahol utolszor érintett az Isten
s levette rólad súlyos gyámkezét
– azóta émely fog és kínod nincsen:
erős halálon tart a gyönge lét


 

 

Szerző: BDK

Szólj hozzá!

Címkék: vers friss közlés

Petőfi Sándor

Barguzini nagy erdőbe

 

Barguzini nagy erdőbe
Voltam éppen elmenőben,
Szedtem lábam egyre-másra,
Midőn utánam szólt Mása.

Mondá: elébb a postára
Mennék végre valahára,
Onnan izent jó apósom:
Pofa borral még adósom.

Ó, szívem, te, balga, dőre,
Erdők-mezők hő vadőre,
Menj most el a jó öreghez,
Ha már borral ígyen kedvez.

Ottan vártak vigalommal,
Lelkem szökkent vélük lombba,
Csak amidőn kedvem leltem –
Kérésükre megfeleltem.

Elmeséltem hosszan, sírva:
Eltemettek tömegsírba
Messzi földöm engemet már,
Juliskám is vissza nem vár.

Erre vetül néha vándor,
Tőle hallok volt hazáról,
Levél is ha néha érkez –
Lelket borít, kutat mérgez.

Mondá erre jó apósom,
Ki már borral nem adósom,
Most is jött egy friss kóperta,
Tán csak nem egy magyar erta?

Magyar bizony, magyar lehet,
Rokon így lelt meg engemet,
Megcímezte kedves kuzin:
Utolsó posta, Barguzin.

Rejté keblem a levelet,
Hazafelé ígyen megyek,
Olvasom majd pipa mellett,
Mása lássa: bánt engemet.

Itthon aztán ingem megül
Elévettem rezzentlenül,
Rá is kérdez szívem párja:
Megint levél, múltak átka?

Levél, levél, rokon erta,
Bomlik fel a friss kóperta,
Bomlik véle emlékezet,
Sír a költő, emlékezget.

Hajtom fejem asszonyölbe,
Kezem rándul lángökölbe,
Égő pipám füstje mellett
Áztat könnyűm honlevelet.

Azt írja a drága kuzin,
Mi messze van ott Barguzin,
Jönni mégis lenne kedve:
Rokonvállat veregetne.

Jöjj el, rokon, lóhalálban,
Itten várlak bús halálban,
Marék földet hozz magaddal,
Abba temet majd egy angyal.

Angyal neve legyen Mása,
Júliámnak messzi mása,
Legyek itten eltemetve
Muszka földön – magyar földbe.

Verseim' és minden titkom'
Nője be a bazsalikom –
Koporsóba legyen zárva
Szibériák legendája!

És ha egyszer felfeszítik
Késő korok jó vitézi,
Hamvaimra imát mondva
Szálljanak a sírhalomba.

Döntsék el, hogy melyik tetem
Lehetne a porhüvelyem.
Ezrek vannak hantok alatt –
itt az idő, válasszanak!

 

 

írta Balla D. Károly a szibériai Petőfi-lelet szenzációjának árnyékában

Szerző: BDK

Szólj hozzá!

Címkék: vers stíljáték

A baljós nagyvilág

2011.12.28. 16:45

Balla D. Károly


Merengtél őszön


merengtél őszön, elmúláson épp elégszer
miközben készült már a hegy mögött a fagy
és alkuvásba hányszor vitt a könnyű kényszer
hiába hitted, fennkölt elvek híve vagy

és  újra itt az ünnepélyes színű évszak
de eltűnődni fényén nincsen már időd
mert ölni inkább tudnál most, a nyers erőszak
erélye győzne meg a törvények előtt

ám nincs, kit ölj, hiába vársz az áldozatra
kihalt a táj, üres a baljós nagyvilág
egy költőt látsz csupán, a friss sarat dagasztja
– őszön mereng, s a mélybe húzza le az ág

Szerző: BDK

Szólj hozzá!

Címkék: vers friss közlés

Nemzeti eső, liberális szél

2011.11.19. 19:56

Balla D. Károly

Amit kiharapsz
 

csak amit kiharapsz
ami hiányzik az egészből
a többit elmossa a nemzeti eső
elfújja a liberális szél
tűz eszményi martaléka lesz
anyagias fagy gyötri halálra
vagy csupán köznapian elenyészik

csak amit kiharapsz
amibe fogad belevásik
a többire hitetlenek teszik rá kezüket
a többibe beleülnek a buzgó hívek
a többit csonkig lerágja
a „csak nekünk”-demokrácia
a többiből kikelnek
kis diktatúrák mohó lárvái

csak amit kiharapsz
amitől nyelved megég
a többit elragadja a kapzsi halál
elkéri a sarkon kolduló élet
stricik szeretik el
ringyók édesgetik ágyukba
bérbe veszi az önhitt múlt
becsapja a nevesincs jövő

csak amit kiharapsz
ami ajkadat véresre marja
a többire igényt tart valaki
hogy magához csatolja
hogy bejelentse

mindig is övé volt
„apáink jussa”
és jogot formál tudákosan

csak amit kiharapsz
amit elértél fuldokolva
a többi elvegyül
oldódik öntudatlanul
átlátszóvá bontja a céltalanság
vagy csomókba verődik sötéten
és fekete iszappá gennyedve
töri magát a Magasztos felé

csak amit kiharapsz
- de nem a torkodon akadó falat
hanem a hiány
amit a folytonosságon okoztál
az a harapásnyi nincs
amit az egészből kimentettél
csak az a tied

Tiltakozás József Attila szobrának eltávolítása ellen

Szolidaritásomat kifejezve ezzel a posztommal csatlakozom a szubjektív versmaratonhoz, amely 32 óra 40 percen át tart József Attila budapesti szobránál. A részvevők így tiltakoznak a szobor eltávolítása ellen. Én is indítottam ebben az ügyben magánakciót; lásd például itt: Virtuális élőlánc József Attila szobra körül - tiltakozás

A versmaraton részvevőihez ezúton csatlakozva nagy kedvencemet, a költő egy korai versét tűzöm ide. A fiatal József Attila több versében is az avantgárd hatás és a szürreális látásmód érvényesül; képei újszerűek, szokatlanok, gyakran az abszurditásig meglepőek. Az alábbi költeményben három olyan képe is akad, amelyek engem már első olvasáskor (amolyan tizenöt éves forma lehettem) roppant módon megragadtak és talán túlzás nélkül állíthatom, hogy írói-költői látásmódom alakulásában meghatározó szerepet játszottak. József Attila idővel eltávolodott ettől a stílustól, de abban a nagy poétikai szintézisben, amelyet életművével teremtett, kétség kívül benne foglaltatik ennek a korai kalandnak minden izgalma és tanulsága. Én sem tudok úgy a versbe kezdeni, hogy valahol tudatom alatt meg ne rázná pompás sörényét a fekete falak közt élő átlátszó oroszlán, hogy ne hallanám a vérvörös falábakon elfutó idő izgatott kopogását vagy ne kibicelnék a kedves szavaiért sakkozó néma négereknek.

József Attila

A BŐR ALATT HALOVÁNY ÁRNYÉK

 

Egy átlátszó oroszlán él fekete falak között,
szívemben kivasalt ruhát hordok amikor megszólítlak
nem szabad hogy rád gondoljak munkám kell elvégeznem,
te táncolsz,
nincsen betevő kenyerem és még sokáig fogok élni,
5 hete, hogy nem tudom mi van veled
az idő elrohant vérvörös falábakon
az utak összebújnak a hó alatt,
nem tudom, hogy szerethet-e téged az ember?
néma négerek sakkoznak régen elcsendült szavaidért.

1927. jan.

Tiltakozás: József Attila-szoborJózsef Attial szobra / tiltakozásLemondott Orbán ViktorTiltakozás: József Attila szobra

Szerző: BDK

Szólj hozzá!

Címkék: vers józsef attila

Kék zuhogás

2011.11.15. 13:54

1986-os vers. Párszor rá osztottam a „húzós vers” szerepét akkor, amikor már a szocialista tematikát nem vették véresen komolyan a Kárpáti Kiadóban, s nem feltétlenül várták el, hogy forradalmi vagy békeverssel kezdődjön egy kötet vagy összeállítás, de a pozitív jövőbe tekintést még igencsak kívánatosnak tartották. Hogy ez a vers nem is annyira pozitív, az kevésbé tűnt fel, lendülete és jövő-intonációja elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy antológiaközlésekben és kötetben verseim élére kerüljön. Ezzel kezdődik 1990-ben megjelent (de kéziratként 1988-ban leadott) könyvem, a Sorsomhoz szegezve is. Ennek érdekessége, hogy gyakorlatilag utolsó olyan könyvem, amely tőlem független kárpátaljai kiadónál jelent meg. A következő húsz évben itthoni kiadóra nem bíztam kéziratot (hacsak nem én magam voltam ez a kiadó). Ez most azért érdekes, mert két évtized után újra szóba álltam a Kárpáti Kiadóval... De lássuk a 86-os opuszt.

Balla D. Károly

Kék zuhogás

 

A lassú évek múltán féktelen
iramban hull alá a kék jelen
és hull és hull és beborít
dőlt kalászból hull a hit
mely mégis éltet ad és születést
és kódolt éltet felbarázdált
föld-agyakba belevés

hát hullj, idő, mozgás-szabottan
érezlek ősszel, gesztenye ha koppan
vagy ha bőszen serken kinn a kikerics
és áthatsz minden éjjel, ha semmi sincs
mi vágyat olt e dús tavaszban

hát hullj, idő, zuhanj reám
boríts el kékkel éj-ruhám
adj rám talárt és bölcs palástot
és én, ki eddig vásott
kölked voltam, láthatom
nemes teherrel vállamon
hogy mit jelent a kék jelen
ha rámhull súlyos éjjelen
mert éltem ez, és buzgón, zuhogón
hullik át az ezredfordulón.

Mint ősapánk

2011.11.08. 19:08

Az elfelejtett versekből...

Balla D. Károly 

A kétkedő halál

 

A gyermek mindig többre képes,
mert több benne a kétkedő halál;
ha sír, a könnye egyre véres,
s bitók veretnek ott, hol lábra áll.

A gyermek mindig másra képes;
az istenekhez néha fölgagyog –
nevet anyján, hogy erényes,
hogy ostobák a jótevő nagyok.

A gyermek folyton s egyre éhes;
enyészet nyílik apró karmain.
A homloka – az mindig fényes;
és gyilkot rejt, mint ősapánk: Káin.

 

Az idő végtelenje

2011.10.31. 09:17

Balla D Károly

Maradhat távol


Maradhat távol     jöhet közelembe
mintha kezében     holt fióka lenne

Tehet kedvemre     vagy szembe is szállhat
nincsen már bennem     szemernyi alázat

El is oldozhat     vagy köthet magához
mint aki bárányt     isteneknek áldoz

Megszülhet újra     vagy halálba küldhet
arcomra konok     lázrózsák kiültek

Kriptába zárhat     hagyhat temetetlen
nyűvek teremnek     májamban menten

Pokolra küldhet     vagy emelhet mennybe
eltöröl végül     az idő végtelenje

 
 

Virtuális élőlánc József Attila szobra körül

Magyar országgyűlési képviselők a budapesti Kossuth tér teljes átalakítására vonatkozó határozati javaslatot nyújtottak be. Elképzelésük törvényerőre emelkedése esetén vissza kellene állítani “a tér képzőművészeti arculatának 1944 előtti állapotát” – ez többek között az ott található közismert és közkedvelt József Attila-szobor eltávolítását is jelentené.

A magam módján ezúton internetes akció keretében indítom el tiltakozásomat az ellen, hogy a több mint 30 esztendeje „a rakodópart alsó kövén” békésen üldögélő kedves költőmet valamely idióta politikai felforgatótevékenység keretében méltó helyéről elmozdítsák.

December 3-áig teljes intenzitással folytatandó tiltakozó akciómnak azzal kívánok nyomatékot szerezni, hogy a Google keresőben publikációimmal elfoglalom a bizonyos keresőkérdésekre adódó találati listákat. Tervem: elérni azt, hogy javarészt e tiltakozás szövegei jelenjenek meg a következő keresőkifejezésekre:

  • virtuális élőlánc
  • élőlánc József Attila szobra körül
  • Tiltakozás József Attila szobrának eltávolítása ellen
  • József Attila szobra

Akciómhoz bárki csatlakozhat, tiltakozásom szövegét és emblémáját szabadon terjesztheti, népszerűsítheti, megoszthatja vagy újraközölheti – roppant fontos, hogy mindez a forrásul szolgáló oldalamra mutató link megadásával történjék (ha mód van szöveges link elhelyezésére, az a fentebb megadott keresőkifejezések valamelyike legyen!). Örömmel fogadok továbbá minden híradást, említést, akár csak egy puszta linket is.

Más oldalakon:

Szomorvidám

2011.10.15. 15:50

Megjelent: Eső, 2011/3

Balla D. Károly

Szomorvidám

 

Tesz még egy kört a foszló értelem,
nyomában ott a délibábos pára,
megül, mint köd a hűvös réteken,
de fel is száll majd mindjárt, nemsokára.

Szomorkás sóhaj ring a fák fölött,
akárha holtak gyönge lelke volna,
és mint madár, ki délre költözött,
hiányt lebeg az üdvök tiszta gyolcsa.

Ma nincsen köztünk az, ki kárhozott,
javul a fenti úr statisztikája,
s a rög, amit a búcsúzó fogott,
vidáman koppan rá a festett fára.

Szerző: BDK

Szólj hozzá!

Címkék: vers friss közlés

Megjátszott értelem

2011.10.13. 12:05

Eső c. folyóirat, új szám (2011/3)

Balla D. Károly

Játszott értelem

 

Arányait ha mindig meghagyod,
fel nem borul a játszott értelem,
de nyomban gyönge térdeire rogy,
ha többre tör és vágya féktelen,

ha távlatai túlontúl nagyok,
és visszahajlik már a széleken.
Nem épül így a fokra minden fok
és nem hasíthat metsző éle sem,

a völgy fölött a csúcsa nem ragyog:
a mélybe tér meg olcsón, csendesen,
és elfelejti, volt-e ősi ok
gőgösnek lenni torz magaslesen.

Arányait ha rendre meghagyod,
jámbor lehet, akár a végtelen;
ám ön-türelmed folyton s egyre fogy
– és ostobává tesz a félelem.

 

 

Szerző: BDK

Szólj hozzá!

Címkék: vers friss közlés

A rossz derék erénye

2011.09.28. 09:52

Félig-meddig elfelejtett versem: egyetlen folyóiratközlést ért meg másfél évtizede (irodalmi szempontból nem túl frekventált helyen), kötetekbe nem vettem fel. Most egy új, átfogó összeállítást készítek, és arra jutottam, hogy helye lenne benne. (Érdekelne a véleményetek...)

Balla D. Károly

Anyaföld

 

Hát újra itthon! Csókra hívnék szent humuszt,
de Isten nincsen, földemet hogy megemelje,
s nem hajlik már gerincem; kínom Tantaloszt
idézi: bár nem öltem gyermeket remegve,
de szomjam mégis hajt a földanya iránt.
Ölelnék földet, ám a rossz derék erénye
nem enged le az édes magvak lakta mélybe –
egy csont, egy apró mészdarab, mi visszaránt.
Borulnék földre, ám csak talpam az, ami
a szent humuszhoz érhet. Hallom is alélva,
amint csak gyermek tudja anyját hallani:
„E földben milljom féreg, nyű és lárva él ma!”
Telt pondrók földje lenne, mit a szám kívánt?
Hol magvak vertek dús csirát, ma nyílt fekély egy
haláltanyán? És ha óhajom elérne
humuszt, kukacfi kérdené: hát mondd, mi bánt?

Szerző: BDK

2 komment

Címkék: vers elfelejtett versek

Versem az Opus 13. számában. „Az idei év negyedik Opusa a Kormányeltörésben elnevezésű rovattal indít, mely a negyven évvel ezelőtt íródott Domonkos István azonos című verséről kapta a nevét. A blokk egyetlen kikötése, hogy egy fontos Domonkos-idézet újraírására épüljön: „nem gondolni kollektív, /nem gondolni privát”. A citátum sorai természetesen szabadon variálhatóak voltak, így a fejezet H. Nagy Péter bevezetőszövege után Ladik Katalin esszéjét, Balla D. Károly, Barak László, Kemenes Génfi László, Németh Zoltán, Papp Tibor, Szászi Zoltán és Telmah Cima verseit tartalmazza.” (forrás)
 

Balla D. Károly

Vándorló egyetlen


botom ha lenne csak vándorló egyetlen
mehetnék világgá plakáttal hátamon
mehetnék civilként mehetnék fegyverben
lebuknék előre amikor hátravon

temérdek súlya a nyakamban batyunak
ahol a kenyerek olvadó szalonnák
hatalmas éhséget titokban vajúdnak
vissza is jöhetnék menjek el azt mondják

nekem a barátok ellenség rám legyint
botom ha lenne csak vándorló egyetlen
elmennék megjönnék újra és már megint
senkiért maradni nem tudnék mellettem

elviszik bot nélkül mégis a testemet
eladják magányom kollektív csapatért
magán ki belehal köz aki eltemet
hazává így lesz a tévesztett csatatér

sakkozni leülök hadd legyek nyeretlen
édes a veszteség  ha közös ha privát
botom ha lenne csak vándorló egyetlen
gondolnék magamnak mennybéli fapinát

Szerző: BDK

3 komment

Címkék: vers friss közlés

Orfeusz ha alászállna

2011.09.24. 20:25

A 100 ezer költő a változásért c. rendezvény keretében szeptember 24-én a budapesti Műcsarnok közönsége előtt hangzik el (saját hangomon), a tervek szerint 20.25 és 20.30 között, az alábbi versem:

Balla D. Károly

Orfeusz ha alászállna

 

Az áhítatnak nincsen éle,
a holt kezében nincsen kés,
és nem kérdezik tőle, fél-e,
ha gúzsba fogja száz kötés.

Az angyaloknak nincsen szárnya
és földre hullik mindegyik
– és Orfeusz ha alászállna,
már nincsen benne semmi hit.

Az oltalomban nincsen érdem,
a végveszély elandalít,
s a szirmát táró szép szemérem
magára nyitja bájait.

És utcasarkon sem kapsz csókot
és tűzben sem fog már a láng
– és Orfeusz hiába bókol,
már felköpi az alvilág.

 Saját hangomon: Balla D. Károly: Orfeusz ha alászállna

Szerző: BDK

Szólj hozzá!

Címkék: vers hír hang

Este 8.25-től

2011.09.23. 15:48

A rendezvény most már véglegesnek tekinthető műsorrendje szerint szeptember 24-én, szombaton este 20 óra után, egészen pontosan (5-5 percet számítva egy költőre) 20.25-kor hangzik majd el saját hangomon a Műcsarnokban egy versem. (A felvételt már elkészítettem, elküldtem.) Ezzel pontosan egy időben itt (és néhány további blogomon) megjelenik ugyanaz a vers, továbbá a megfelelő linkre kattintva meg is hallgatható a vers saját orrhangomon.

Ezen kívül itt is meg kell osztanom a hírt, hogy megjelent harmadik regényem a Magvető gondozásában. Sok infó, részletek itt: Tejmozi.

Aki pedig véletlenül tévedne ide és kíváncsi a verseimre, ezeket ajánlhatom: Új versek | Pársoros versek és aforizmák

Szerző: BDK

5 komment

Címkék: hír

A rendezvény honlapja

2011.09.15. 20:07

Megépült a rendezvény hivatalos oldala (katt a képre), így a jelen blog időlegesen felfüggeszti működését, azaz a rendezvényig nem frissül. Legközelebb a rendezvény napján jelentkezem egy verspublikációval, aztán majd meglátjuk. Köszönöm az eddigi figyelmet. Napi frisseim: BDK BLOG.

Szerző: BDK

Szólj hozzá!

Címkék: blog hír

Magamutogató költők

2011.09.15. 17:19

Ha azt halljuk, hogy szeptember 24-én a világ kilencvenöt országában, hatszáz helyszínen tartanak maratoni versdélutánt az úgynevezett változásért, egyből politikai, netán forradalmi változásra gondolunk. Megjelennek a szemünk előtt a költők (mind vátesz), akik lobogó lélekkel állnak a földkerekség Nemzeti Múzeumának legfelső lépcsőfokán, és szavalják a buzdító dalokat csattanó refrénnel. Persze miért is ne lehetne a költészetnek is társadalmi szerepvállalása? Ezúttal viszont nem ilyesmiről lesz szó. A kiírás szerint arról a változásról beszélnek: „amelyet egy költő, író, zenész vagy képzőművész a műveivel előidézhet közvetlen és tágabb környezetében.” >>tovább a Népszabadság cikkéhez

Szerző: BDK

Szólj hozzá!

Címkék: előzetes cikk

A részvevők listája

2011.09.12. 13:59

A rendezvény részvevőinek végleges listája:

Acsai Roland, Akkezdet Phiai (Újonc és Saiid), Ágoston Béla és Eichinger Tibor, Bajtai András, Balázs Imre József, Balla D. Károly, Balla Zsófia, Balogh Attila, Báthori Csaba, Beata Pozitiva, Berka Attila, Bertók László, Béki István, Bíró József, Borbély Szilárd, Borsik Miklós, Bozsik Péter, Buda Ferenc, Can Togay, Csepregi János, Csobánka Zsuzsa, Csoóri Sándor, Dukay Nagy Ádám, Egressy Zoltán, Erdős Virág, Falcsik Mari, Fehér Renátó, Filip Tamás, Garaczi László, Géczi János, Géher István, Géher István László, Gerevich András, Györe Balázs, Győrffy Ákos, Halasi Zoltán, Harkai Vass Éva, Hartay Csaba, Háy János, Imreh András, Jász Attila, Jónás Tamás, Juhász Ferenc, Kalász Márton, Kalász Orsolya, Kántor Péter, Kapecz Zsuzsa, Karafiáth Orsolya, Kele Fodor Ákos, Kemény István, Kemény Lili, Kerber Balázs, Kistamás László, Kozma György, Kőrössi P. József, Krusovszky Dénes, Kukorelly Endre, Ladik Katalin, Lantos László Triceps, Lázár Bence András, Marno János, Matits István, MC Indiana, MC Zeek, Meenakshi Bittner Dóra, Mesterházi Mónika, Mestyán Ádám, Mezey Katalin, Nemes Z. Márió, Nyilas Attila, Oravecz Péter, Pál Dániel Levente, Payer Imre, Peer Krisztián, Petőcz András, Rácz Péter, Rutkai Bori, Sajó László, Sándor András, Schein Gábor, Sergio Ivan Tabeira (E), Simon Márton, Solymosi Bálint, Szabó T. Anna, Szántó T. Gábor, Székelyhidi Zsolt, Szentmártoni János, Szilágyi Ákos, Szijj Ferenc, Szkárosi Endre, Szlukovényi Katalin, Szőcs Petra, Szöllősi Mátyás, Szűgyi Zoltán, Tábor Ádám, Takács Zsuzsa, Takáts Eszter, Tamás Zsuzsa, Tatár Sándor, Tolvaj Zoltán, Tom Bass, Tóth Erzsébet, Turczi István, Turi Tímea, Ughy Szabina, Varga Mátyás, Váradi Péter, Vázsonyi János, Veress Miklós, Víg Mihály, Vörös István, Zalán Tibor, Zelki János, Zilahi Anna, Zsille Gábor

A lista a hivatalos (angol nyelvű) oldalon: Budapest - Hungary

Szerző: BDK

Szólj hozzá!

Címkék: részvevők